AutoriusPavadinimasPuslapis
Turinys4
Geologija Lietuvos šimtmečio kontekste5
G. ŽalūdienėGeologijos mokslo Lietuvoje retrospektyva (1918–1940 m.)
Didžioji Geology in Lithuania (1918–1940): a retrospective view
6
V. BaltrūnasGeologijos tyrimai Lietuvoje okupacijos sąlygomis (1940–1967 m.)
Geological research during the occupation period of Lithuania (1940–1967)
12
G. MotuzaGeologijos mokslo Lietuvoje aukso amžius (1968–1993 m.)
The golden age of geological science in Lithuania (1968–1993)
20
L. Gedminienė,
J. Vaznytė,
G. Skridlaitė
8-oji geologinio paveldo diena
8th annual Geological Heritage Day
26
V. Vaškienė,
G. Skridlaitė
Ką pasakoja Mosėdžio rieduliai? Edukacinė ir mokslinė riedulių muziejaus reikšmė
The story of Mosedis boulders. Educational and scientific significance of the boulders museum
29
A. AugūnienėJaunųjų geologų olimpiada
The Young Geologists Competition
35
V. BaltrūnasFilmo apie Ignotą Domeiką pristatymas
Presentation of the film about Ignotas Domeika
28
K. VasiliauskasVasarą į žiemą: pasaulio pakraštys, arba į Naująją Zelandiją
Change the summer to winter: the outskirts of the world, or trip to the New Zealand
37
D. Dankina-BeyerTrečiasis tarptautinis jaunųjų paleontologų susitikimas Lenkijoje
3rd International Meeting of Early-stage Paleontologists in Poland
41
M. Norvaišaitė,
G.Andriuškevičienė,
J. Lazauskienė
Pirmas tarptautinis seminaras, skirtas paleoseismologijos klausimams
1st International Workshop on Paleoseismology issues
45
E. Rudnickaitė„Vis tolstantis horizontas“, atvedęs autorių pas gimtinės žmones, o tėvynainius – pas jį: susitikimas su geologu, rašytoju, tremtiniu
A far-reaching horizon”, author’s return to the motherland: a meeting with a geologist, writer, deportee
50
R. Stankevič
S. Radzevičius
Projektas „Išmirimų palaipsniškumo tyrimai taikant Silūro graptolitų paplitimo pasikliautinuosius intervalus“54
Akademikui Algimantui Grigeliui – vardinis „Theodor von Grotthuss“ medalis56
A. Grigelis,
R. Mokrik,
A. Marcinonis
Akademikui Vytautui Juodkaziui – 9059
R. Žaromskio ir S. Gulbinsko monografija „Krantodara ir krantotvarka“62
V. MarcinkevičiusVytautas Meškauskas 1936.03.13–2018.02.2365
Parama Lietuvos geomokslų olimpiadai68