AutoriusPavadinimasPuslapis
Turinys4
Lietuvos geologų sąjungai – 30
Society of Lithuanian geologist – 30
5
 R. Taraškevičius,
R. Zinkutė,
L. Gedminienė
Galimai pavojingi cheminiai elementai Vilniuje – interkoreliacijų paieškos
Distribution of potentially hazardous chemical elements in Vilnius – inter-correlation research
9
V. PuronasŽemės gelmių informacijos centras
Underground Information Center
10
J. ŠečkusGeologinis turizmas Lietuvoje ir senosios totorių bendruomenės sąsajos su geologija
Geological tourism in Lithuania and the old Tatars community interfaces with geology
13
I. BaužienėKiautuotųjų amebų panaudojimas ekosistemų būklės tyrimuose, arba Niekada nebūname vieniši
The research of shelled amoebas for ecosystems status assessments: we are never alone
17
J. ŠečkusNauji mokslo duomenys apie Žemės amžių
New geological data about the age of the Earth
23
E. RudnickaitėMykolas Kaveckis25
E. Rudnickaitė,
J. Puišo
Paminėtos profesoriaus Mykolo Kaveckio 130-osios gimimo metinės
Remembering Mykolas Kaveckis on his 130th birth anniversary
29
M. KrutulytėJaunojo gamtininko stovykla Marcinkonyse
Camp of Young Naturalist in Marcinkonys
31
A. Cichon-PupienisĮspūdžiai iš stažuotės Achene – Karolio Didžiojo ir studentų mieste
Internship in Aachen – the city of Charles the Great and city of students
33
D. Dankina-BeyerKetvirtasis jaunųjų paleontologų susitikimas Kuenkos miestelyje, Ispanijoje
The fourth meeting of young paleontologists in Cuenca, Spain
35
S. Radzevičius,
A. Spiridonov
Trečiasis tarptautinis stratigrafijos kongresas (STRATI 2019) Milane
The third international congress of stratigraphy (STRATI 2019) Milane
38
V. PukelytėXX INQUA kongresas Airijoje
XX INQUA congress in Ireland
40
S.Radzevičius,
A. Spiridonov
A. Venckutė-Aleksienė
Silūro periodo ekosistemų sąranga ir griūtis – biologinės įvairovės išlikimas ekstremalaus klimato sąlygomis44
J. OlechnovičienėAkademikui Algimantui Grigeliui – Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinas46
V. PukelytėIš geologo profesoriaus Mykolo Kaveckio (1889–1968) mokslinio palikimo48
A. SpiridonovEvoliucijos aplinkybiškumas, arba kaip šansas ir istorija sukūrė visą dabartinę gyvybę50
V.NarbutasDaugiaaukštis Vytauto Skuodžio rūmas54
V. Kadūnas,
R Zinkutė,
R. Taraškevičius
ir kiti buvę
bendradarbiai
Sveikinimai dr. Vladui Katinui!60
Pro memoria Elena Vinciūnaitė62
Netekome Rapolo Rajecko63
 Žurnalo viršelis ir nugarėlė