AutoriusPavadinimasPuslapis
Turinys4
 A. Venckutė-Aleksienė,
S. Radzevičius,
A. Venckutė-Aleksienė,
S. Radzevičius,
A. Spiridonov
Akritarchai – nematomi praeities liudytojai
Acritarchs – invisible witnesses from the past
5
R. Taraškevičius, R. ZinkutėArsenas ir kiti galimai pavojingi elementaiArsenas ir kiti galimai pavojingi elementaikai kuriose kvartero nuogulose
Arsenic and others potentially dangerousArsenic and others potentially dangerouselements in some of Quaternary deposits
9
A. Grigienė, V. Mikulėnas, J. SatkūnasVelniškasis Aukštadvario Velniškasis Aukštadvario apylinkių paveldas
Lands affected by quarries: data collation and organisation
13
J. Šečkus, R. ŠečkuvienėŽemės istorija geologinėse Žemės istorija geologinėse ekskursijose
Highlights of the Earth history in geological Highlights of the Earth history in geologicalexcursions
23
L. Gedminienė, 
J. Vaznytė,
G. Skridlaitė,
L. Gedminienė,
J. Vaznytė,
G. Skridlaitė,
V. Pajarskas,
A. Augūnienė,
E. Rudnickaitė
Jaunųjų geologų judėjimas 2019–2020 m.
Activity of young geologists in 2019-2020
32
J. VaznytėXXIV tarptautinis geomokslų studentų XXIV tarptautinis geomokslų studentų sąskrydis
XXIV annual meeting of EuropeanXXIV annual meeting of European Geosciences Students Network
36
Giedrius GiparasLGT – atvira, skaidri, moderni ir kompetentinga institucija Žemės gelmių valdymo srityje
Geological Survey of Lithuania -Geological Survey of Lithuania -open, transparent, modern and competent institutionfor underground management of the Earth
38
 Lietuvos geologų sąjungoje
News from the Lithuanian Geological Society
45
 Veiklos įvertinimas
Evaluation of activity
54
 Jubiliejinės datos, sukaktys
Anniversaries
55
 Žurnalo viršeliai