AutoriusPavadinimasPuslapis
 Turinys2
 Redakcijos skiltis
Editorial sect
ion
3
J. SatkūnasLietuvos geologijos tarnybos tapsmas ir raida – ar istorija gali būti naudinga ateičiai?
Lithuanian Geological Survey – establishment and devel
opment
6
J. ČyžienėLietuvos valstybinių geologinių tyrimų programos
„Geoenergetika ir saugi aplinka“ (2016–2020 m.) rezultatai ir tolesnių valstybinių geologinių tyrimų poreikio įžvalgos
Results of the Lithuanian State geological research pro-gramme “Geoenergy and Safe Environment“ (2016–2020) and insights of further State geological research

10
J. Lazauskienė,
J. Bitinas,
S. Lozovskis,
A. Pačėsa,
J. Žilinskaitė-Parpaiola,
A. Baliukevičius
Lietuvos geologijos tarnybos vykdyti valstybiniai giluminiai Žemės gelmių tyrimai 2016–2020 m.
State investigations of Earth’s deep underground and processes in Lithuanian Geological Survey in years 2016–2020
15
P. Pūtys,
R. Radienė,
J. Arustienė
Arseno anomalijos Lietuvos požeminiame geriamajame vandenyje
Arsenic anomalies in drinking groundwater of Lithuania

20
P. Pūtys,
R. Radienė,
J. Arustienė,

S. Petrovas,
K. Iljasevičius,
J. Samosionokas 
Laidojimo vietų įtaka gruntinio vandens kokybei
The influence of cemeteries on unconfined groundwater quality
28
 R. Kanopienė,
V. Mikulėnas
Inžineriniai geologiniai tyrimai Gedimino kalno teritorijoje
Engineering geological researches at the territory of Gedimi
nas hill
34
L. ŠiliauskasProterozojaus magminių ir metamorfinių įvykių Pietų Lietuvoje sąsaja su Varėnos geležies rūdos telkiniu
Evolution of the proterozoic magmatic complexes in southern Lithuania: implications for the formation of the Varėna iron ore deposit
36
A. GrigelisLietuvos valstybiniams geologiniams tyrimams – 80
80 years for the State geological researches in Lithuania
47 
 V. Mikulėnas,
A. Grigienė,
L. Gedminienė,
J. Satkūnas
Geologinio paveldo dienų tradicija Lietuvoje
The tradition of Geological heritage days in Lithuania
 53
 A. ArmanavičiusLietuvoje aptiktas ir išžvalgytas pirmasis juvelyrinio akmens – angelito telkinys
The first mine of the jewel stone – angelite was discovered and explored in LithuaniaThe first mine of the jewel stone – angelite was discovered and explored in Lithuania
 57
 J. Satkūnas,
M. Stančikaitė,
J. Mažeika,
R. Pukienė
Laikai, kai virto ąžuolai
Times when oaks collapsed Times when oaks collapsed 
60 
J. Satkūnas,
E. Rudnickaitė,
L. Daugnora,
I. Satkūnienė,
M. Stančikaitė,
J. Mažeika
Pastatykime paminklą Vilniaus mamutui
Let’s build a monument for the Vilnius
mammoth
61
T. Želvys,
S. Radzevičius
Projekto IGCP-653 virtuali konferencija
The virtual conference of the Project IGCP-653 The virtual conference of the Project IGCP-65
3
67
 Jubiliejinės datos, sukaktys
Anniversaries Anniversaries
 68
 Lietuvos geologų sąjungoje
At the Lithuanian Geological Society At the Lithuanian Geological Society
89
 Parodos, nauji leidiniai
Exhibitions, new publications Exhibitions, new publications
 90
 Pro memoria 91
 Žurnalo viršeliai