Redakcijos skiltis
Editorial section
5
R.GuobytėVilniaus miesto kvartero geologijos ir geomorfologijos bruožai
The characteristics of Quarternary Geology and Geomorphology of the Vilnius City
8

A.Jasinavičiūtė
Vilniaus kraštovaizdis ir saugomos teritorijos
The landscapes and protected territories of the Vilnius City
18
N. GastevičienėPaleoaplinkos ir paleotemperatūros rekonstrukcijos naudojant Chironomidae tyrimų duomenis
Palaeoenvironmental and palaeotemperature reconstructions based on the data of Chironomidae investigations
30
L. GedminienėXXXII Lietuvos jaunųjų geologų olimpiada
XXXII olimpiad of the young geologists of Lithuania
42
J. SatkūnasGeologiniai Malavio ištekliai ir procesai
Geological Resources and Processes of Malawi
44
V. PukelytėKelionė į priešistorę. INHIGEO kongresas Prancūzijoje
A journey into Prehistory. INHIGEO Congress in France
47
A. ČesnulevičiusIgnoto Domeikos 220-osioms gimimo metinėms skirta mokslinė konferencija
Scientific Conference dedicated to the 220th birth anniversary of Ignotas Domeika
56
S. RinkevičiūtėŠeštasis tarptautinis paleontologijos kongresas Tailande
The 6th International Congress of Palaeontology in Thailand
59
V. KirkliauskaitėLietuvos geologų sąjungos iššūkiai ir narystė Europos geologų federacijoje
Challenges of the Geological Society of Lithuania and membership in the European Federation of Geologists
61
V. ŠeirienėLietuvos geologų sąjungos XXXIII suvažiavimą prisiminus
Remembering the XXXIII meeting of the Geological Society of Lithuania
65
J. OlechnovičienėAkademikui Algimantui Grigeliui – Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis
Memorial Medal of the Lithuanian Academy of Sciences for Acad. Algimantas Grigelis
68
E. Rudnickaitė
B. Paukštys
99-mečiui profesoriui Juozui Paškevičiui – pirmasis Ignoto Domeikos atminimo medalis
The 99th birthday of Professor Juozas Paškevičius and the award with the first Ignotas Domeika Memorial Medal
70
V. Pukelytė,
V. E. Gasiūnienė
Kelionė šimtmečio link… Vinco Saulėno 90-asis gimtadienis
Journey to the Century… Vincas Saulėnas’ 99th birthday
74
V. NarbutasGyvenimo spalvų vaivorykštė. Prisimenant Valentiną Karatajūtę-Talimaa
A rainbow of life’s colors. In memory of Valentina Karatajūtė-Talimaa
76
E. RudnickaitėPrisimename mokslininką, pedagogą, visuomenininką. 90-osios prof. habil. dr. Algirdo Juozapo Gaigalo gimimo metinės
We remember a Scientist, a Teacher, a Social Activist. The 90th anniversary of the birth of Prof. Habil. Dr. Algirdas Juozapas Gaigalas
83
O. ZdanavičiūtėJuodojo aukso ieškotojas. Minint 90-ąsias dr. Kęstučio Sakalausko gimimo metines
Seeker for black gold. In commemoration of the 90th anniversary of the birth of Dr. Kęstutis Sakalauskas
86
 R. Kazakevičius,
A. Kartavičius
Geologas. Minime Romano Kazakevičiaus 80-ąsias gimimo metines
Geologist. We mention the 80th anniversary of the birth of Romanas Kazakevičius
89
B. PaukštysTrys savaitės Namibijos dykumose ir kalnuose
Three weeks in the deserts and mountains of Namibia
93
V. PukelytėNauja Vincento Korkučio knyga „Rytų Europos platformos Baltijos baseino kambro nuosėdų biostratigrafija, paleogeografija ir naftingumas“
A new book by Vincentas Korkutis: “Biostratigraphy, palaeogeography and petroleum of the Cambrian sediments of the Baltic Basin in the East European Platform“
101
Red. informacijaKas gi tas Lietuvos prekambras
What is the Lithuanian Precambrian
102
G. MotuzaŠimtas ochros atspalvių
A hundred shades of the ocher
103
V. BaltrūnasAtsisveikinome su Viktoru Kemėšiu
Farewell to Viktoras Kemėšis
106
S. GegieckasJonui Šimėnui atminti
In memory of Jonas Šimėnas
108
V. PukelytėLemtingas pavasaris
Fatal spring
110
A. BrazauskasPaskutinis sudiev Mokytojui
The last goodbye to the Teacher
111
 R. GailiusSveiki, Vilniaus bokštai
Hello, Vilnius Towers
112