Redakcijos skiltis
Editorial section
4
J. SatkūnasVilniaus kalnų tvėrimasis. Drama prie ledyno
How the Vilnius Hills emerged. Drama of the Glacier
5

G. Vaitkevičius
M. L. Mikutienė
R. Morkūnaitė
Kaip sunyko Kreivasis kalnas
How the Curved Hill decayed
11
G. MotuzaGeležinis jubiliejus
Iron Jubilee
15
D. Jarmalavičius
G. Žilinskas
D. Pupienis
Krantų dinamikos stebėsenai 30 metų. Skiriama Vytauto Gudelio 100-mečiui
30 years of coastal dynamics monitoring. Dedicated to the 100th anniversary of Vytautas Gudelis
22
V. Mikulėnas
J. Bitinas
I. Baumilaitė-Čeponė
K. Baronas
Geologų duobės istorija smengančios žemės krašte
he history of Geologists’ Pit in the land of sinking Earth
31
R. JanušaitėPalydovinių vaizdų panaudojimas Kuršių nerijos jūros priekrantės sėklių tyrimuose: metodiniai aspektai ir taikymo pavyzdžiai
The use of satellite imagery in the study of Curonian Spit nearshore sandbars: methodological aspects and examples of application
36
E. RudnickaitėVilniaus universiteto geologijos studijų programų 2023 m. absolventai ir jų baigiamieji darbai bei apginta VU geologijos krypties (N 005) daktaro disertacija
Graduates of the Geology programs (2023) at Vilnius University, their graduate and Doctoral (N005) theses
52
A. AugūnienėJaunųjų geologų vasaros stovykla
The Summer Camp of young geologists
56
B. PaukštysTarptautiniai projektai – įdomiausia profesinės karjeros dalis
International projects are the most interesting part of a professional career
58
L. GedminienėXXI INQUA kongresas Romoje: tarptautinės kvartero tyrimų sąjungos tikslai, veikla ir iššūkiai
XXI INQUA Congress in Roma: goals, activities and challenges of the International Union of Quaternary Research
63
T. Želvys
S. Radzevičius
4-asis tarptautinis stratigrafijos kongresas STRATI 2023
4th International Congress of Stratigraphy STRATI 2023
66
V. Pukelytė48-ajame INHIGEO simpoziume Krokuvoje
The 48th INHIGEO Symposium in Krakow
68
D. KisielienėTarptautinis INQUA Baltijos regiono šalių darbo grupės lauko simpoziumas Vakarų Suomijoje
International Field Symposium of INQUA Peribaltic Working Group in western Finland
73
P. BrazdžiūnasĮspūdžiai iš vasaros mokyklos Askö saloje
Impressions from the Summer School on Askö Island
77
S. Rinkevičiūtė
L. Gedminienė
3-iasis paleontologiją ir ekologiją sujungiantis simpoziumas Vilniuje
3rd Symposium “Crossing the Palaeontological-Ecological Gap“ in Vilnius
79
D. Pupienis
O. Davydov
Ketvirtoji GEOST konferencija „Jūros ir kranto zonos geologiniai procesai“
GEOST IV Conference “Geological processes of the sea and coastal zone“
81
S. GegieckasGeologų dienos paminėjimas
Celebration of the Geologist’s day
83
V. PukelytėPaminėtas geologo kunigaikščio Antano Karolio Giedraičio 175-metis
The 175th anniversary of the geologist Duke Antanas Karolis Giedraitis was mentioned
87
G. ŽalūdienėProfesoriaus Juozo Lukoševičiaus rankraštiniai darbai
Manuscripts of works of Professor Juozas Lukoševičius
93
A. LinčiusŠimtmetis nuo Vinco Mikailos užgimimo. Pirmajam Lietuvos geologų sąjungos Garbės nariui Vincui Mikailai – 100
Centenary of the birth of Vincas Mikaila First Honorary Member of the Geological Society of Lithuania
101
O. PustelnikovasSakmė apie žmogų garbų, didį ir mokinių jo mokslan skrydį. Vytautui Gudeliui – 100
The story of a man of honor, greatness and his students flight to science. For Vytautas Gudelis – 100
103
A. GrigelisČia Baltija, čia Lietuva. Akademikui Vytautui Gudeliui – 100
Here is the Baltic, here is Lithuania. For Academician Vytautas Gudelis – 100
109
V. BaltrūnasAlgirdui Zuzevičiui – 80. Sveikiname!
Algirdas Zuzevičius – 80. Congratulations!
113
V. PukelytėAkademiko Vytauto Gudelio 100-osioms gimimo metinėms skirtos parodos „Čia Baltija, čia Lietuva“ pristatymas
Presentation of the Exhibition “Here is the Baltic, here is Lithuania“ dedicated to the 100th anniversary of the birth of Academician Vytautas Gudelis
114
J. Satkūnas
V. Baltrūnas
Knyga apie geologą kunigaikštį Antaną Karolį Giedraitį: ar viską žinome apie šį asmenį?
The book about the geologist Duke Antanas Karolis Giedraitis: do we know everything about this person?
116
E. Raudonytė-SvirbutavičienėKur susilieja meilė gamtai, šimtametės tradicijos ir moderniausios technologijos: vis dar egzotiška Japonija
Where love for nature, centuries-old traditions and the most modern technologies meet: still exotic Japan
120
A. GrigelisPsichiatras, keliautojas, tyrėjas, ambasadorius. Prisimenant profesorių Zdzislavą Janą Ryną
Psychiatrist, traveler, researcher, ambassador. Remembering Professor Zdzisław Jan Ryn
125
A. GrigelisBuvo geras Lietuvos bičiulis… Voicechui Narembskiui atminti
He was a good friend of Lithuania… In memory of Wojciech Narębski
127
Vidiniai viršeliai
 Pirmas puslapis