LGS veiklos

Jaunieji geologai

Jaunųjų geologų stovyklas kartu su LGS organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus vedėja Aurelija Augūnienė, aurelija.auguniene@lmnsc.lt, tel. (8 5) 215 4585). Pagrindiniai pagalbininkai – Lietuvos geologų sąjunga (dr. Gražina Skridlaitė, Vytautas Puronas, Laura Gedminienė ,Simonas Saarmann, Birutė Poškienė).

Geologų diena

Geologų diena oficialiai yra paskutinis balandžio sekmadienis. Yra organizuojama keletas renginių, tačiau gausiausiai ir linksmiausiai švenčiama visą savaitgalį Puvočiuose, Merkio ir Grūdos santakoje.

Geologų klubas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geopaveldas

Geologinio paveldo diena – gamtai ir visuomenei. Geologinio paveldo dienos organizuojamos kasmet rugsėjo mėnesį vis kitame Lietuvos krašte. Jos skirtos tvarkyti ir populiarinti Lietuvos geologinius, geomorfologinius ir hidrogeologinius gamtos paveldo objektus: riedulius, atodangas, ozus, keimus, didkalves, rinas, šaltinius, versmes, ir kitus geologinius objektus, bei supažindinti visuomenę su jų kilme ir sudėtimi.

Sąskrydis

Geologų sąskrydžiai yra puiki geologų švente gamtoje, birželio viduryje.

Suvažiavimas

Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimai vyksta kasmet, dažniausia - lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Suvažiavimo pagrindinėje arba "oficialioje" dalyje aptariama LGS veikla, svarstomi svarbūs geologinei visuomenei klausimai. Antrojoje - "linksmojoje" suvažiavimo dalyje neoficialioje aplinkoje vyksta smagus bendravimas su kolegomis, dalijamasi įspūdžiais, linksminamasi. Suvažiavimo dalyviams koncertuoja bei liaudies dainomis ir šokiais linksmina

Konferencijos

Be suvažiavimo, LGS organizuoja įvairias konferencijas.

Jubiliejiniai renginiai​​

Geologų, geologinių įvykių ir geologinių įmonių jubiliejai, kvietimai juos švęsti yra skelbiami kalendoriuje ir aprašomi naujienose.

Kelionės​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kiti renginiai

Be jau minėtų renginių, LGS organizuoja ar prisideda prie kitų organizuojamų renginių.

Parodos​

Skelbimai apie geologinės tematikos parodas pateikiami kalendoriuje ir čia.