Vienas svarbiausių VšĮ „Geologijos akiračiai“ darbų – geologų bendruomenės metraščio – žurnalo „GEOLOGIJOS AKIRAČIAI“ leidyba.

  • ŽURNALO STEIGĖJAS – Lietuvos geologų sąjunga.
  • ŽURNALO LEIDĖJAS – VšĮ „Geologijos akiračiai“.

Žurnalas leidžiamas viešosios įstaigos ir geologų bendruomenės nuostatų bei geologinių pasiekimų propagavimui, geologijos mokslo ir geologinio paveldo populiarinimui.

Žurnalas skiriamas geologams ir jiems artimų profesijų specialistams, dėstytojams ir studentams, mokytojams ir mokiniams, įvairių aplinkosaugos organizacijų darbuotojams bei plačiajai visuomenei.

,Geologijos akiračiai“ ugdo geomokslais besidominčią visuomenę, ypač jaunimą – moksleivius, studentus, doktorantus, jaunuosius specialistus, skatina susipažinti su geologinius tyrimus vykdančių institucijų ir įmonių veikla, geologijos mokslo istorija ir geopaveldu.

Žurnalas pristatomas ir referuojamas
• Lietuvos elektroninėje bibliotekoje (eLABa);
• Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS);
• tarptautinėse duomenų bazėse (GeoRef ir EBSCO Publishing).

Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 1 d.